Přihlásit se

Pokud vložíte do systému novou finálku, přijde vám po schválení email s kódem a zároveň s přihlašovacími údaji. Ty poté můžete použít zde.


Zapomenuté heslo


Geocaching (či česky geokešing) je celosvětová hra pro dospělé i děti, ve které se většinou za vydatné pomoci GPS navigace snažíte najít poklady (kešky, či anglicky cache), které pro vás schovali ostatní soutěžící. Soutěžícím se říká "kačeři" - tato jazyková specialita vznikla fonetickou přeměnou slova geocatcher (geo lovec). Geokešing je výborný způsob, jak zvednout velectěné pozadí od počítače a dostat se do přírody.